برگزاری جلسه پونی سواری

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب


یکشنبه ۶دی ماه جلسه کمیته پونی سواری تشکیل شد ، در این جلسه در خصوص فعال نمودن کمیته پونی استانها برنامه ریزی صورت گرفت و همچنین تصمیماتی برای مسابقه به مناسبت ۲۲ بهمن گرفته شد. در مسابقه پیش رو هم مسابقه پرش به صورت مسیر و ارتفاع مانع انتخابی  برای شاگردان پیشرفته ، مسابقه در مسیر ساده برای شاگردان مبتدی و یک مسابقه زمینی شناخت اجزا زین و اندامهای پونی در نظر گرفته شده و هدف آشنایی کودکان سوارکار با نحوه اجرا مسابقات ، ایجاد انگیزه و کاهش استرس کودکان برای مسابقات آتی می باشد. در مسابقه پیش رو هم مسابقه پرش به صورت مسیر و ارتفاع مانع انتخابی  برای شاگردان پیشرفته ، مسابقه در مسیر ساده برای شاگردان مبتدی و یک مسابقه زمینی شناخت اجزا زین و اندامهای پونی در نظر گرفته شده و هدف آشنایی کودکان سوارکار با نحوه اجرا مسابقات ، ایجاد انگیزه و کاهش استرس کودکان برای مسابقات آتی می باشد.


...
نویسنده : بازدید : 23 تاريخ : سه شنبه 3 اسفند 1395 ساعت: 2:23